Vítejte na webových stránkách naší farnosti

Citát na týden

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.

Lk 11, 14-23

Aktuálně
Dle současného stavu jsou nedělní mše svaté veřejnosti nepřístupné (pouze ti, kdo mají úmysl mše sv. se mohou zúčastnit do cca 10 osob na rodinu, případně mě kontaktujte na tel: 604 538 482). Ve čtvrtek v 18 hodin je mše svatá veřejnosti přístupná (cca 15 osob). Od 17:30 je možné přijmout svátost smíření.

V průběhu postní doby je možné se zúčastnit pobožnosti křížové cesty každou neděli od 14:30. 

Příležitost ke svátosti smíření je každý čtvrtek od 17:30 do 18 hodin, před Velikonocemi navíc v neděli 21.3. od 14 do 16 hodin. 

Sederová večeře

Sederová večeře je židovský svátek, rituální večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Sederová večeře má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů (odtud její název). 

Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.Právě tuto hostinu slavil i Ježíš s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově "poslední večeři". Při ní Ježíš vyzval své učedníky, aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud pak vychází ustanovení svátosti večeře Páně.

Letos se z epidemiologických důvodů společné slavení pesachové večeře konat nemůže. Nicméně slavit pesach je možné i v rodinném kruhu! "Manuál" se všemi potřebnými informacemi naleznete ke stažení zde:, texty, které jsou při večeři čteny, pak zde.

 

Koupí čokoládových nebo oříškových farních oplatků můžete podpořit plánovanou opravu střechy věže kostela. Také jejich prodej ovlivnila současná situace, proto jsou nyní k dispozici za cenu 30,-. 

Přípravy přífarního tábora pro nejmenší, tentokrát na téma Disneyland, jsou v plném proudu! Přihláška ke stažení zde

Jak pulsujeme

Vážení přátelé,

současný systém omezení platí od 18. 11. 2020 a jeho úkolem je provést nás současným stavem po stránce našeho pracovního a společenského života. Jeho název je PES - system ProtiEpidemického Skóre. Navázal jsem na něj náš čistě katolický systém JESUS CHRIST, který nás má situací nouzového stavu provést v rovině základních informací ohledně účasti na bohoslužbách apod.Tento systém je čistě interní a pouze pro farnost Sebranice. Jakákoliv aplikace v jiné farnosti vyžaduje úpravu!

Sledujte, prosím, aktuální informace na stránkách farnosti a facebooku.

Děkuji za pochopení. S pozdravem a požehnáním do vašich životů a domovů.

P. Košulič, farář

 

 

MadonaFest, tedy první sebranický festival, byl velmi úspěšný! Více fotografií naleznete na stránkách Člověk a víra zde

Reportáž z MadonaFestu proběhla také na televizi Noe, ke shlédnutí zde. (od cca 7. minuty)

 
Projekt Pořízení materiálního vybavení pro rozšíření aktivit v rámci víkendových setkávání rodin byl v roce 2019 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.
 
Dění farnosti se častěji než na webových stránkách nyní promítá na farním facebooku. Kliknutím zde tak možná získáte více aktuálních informací! 
 
 

Co naleznete na našich stránkách? 

  • Časy mší svatých v naší farnosti. 
  • Různé historické či geografické informace O farnosti
  • Fotografie již od roku 2008 ve Fotogalerii a také videa (Youtube). 
  • Všechna vydání farního zpravodaje Okno
  • Informace o Svátostech a o podmínkách k jejich přijetí v naší farnosti. 
  • V části Selfservice se dočtete praktické informace o chodu farnosti (např. je zde vyvěšen rozpis lektorů apod.). 
  • Nemůže chybět ani Kontakt na pana faráře. 
 

Kalendář akcí

25.03.2021 17:00
Mše svatá ke slavnosti Zvěstování Páně. 

 

  

 

vstup do Farní kavárnyBohoslužby

Neděle  - 9:30
 

Úterý  - 18:00 - každé 4. úterý
- mše svatá střídavě ve Voděradech a Nýrově

 
Čtvrtek 18:00 - mše svatá pro děti
(říjen - červen)

Pátek - 19:00 - adoracevždy 1. pátek v měsíci